Политика по качеството
Политика по качеството - ВИГ66

Целта на “ВИГ 66” ЕООД, е да представя на своите клиенти конкурентноспособни продукти в областта на строителството – задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.

Нашите общи цели за развитие на Фирмата са :- Увеличаване на годишния обем на изпълнени СМР;

- Непрекъснато увеличаване на удоволетвореността на клиентите;

- Увеличаване на инвестициите в технологично оборудване, обучение на персонал по изискванията за качество и осигуряване на здраве и безопасност при работа; 

“ВИГ 66” ЕООД декларира

Ръководството на “ВИГ 66” ЕООД декларира, че тези цели могат да бъдат постигнати, като се ръководи от принципите за:

 1. Осъзнаване и разгласяване във фирмата важността за удовлетворяване на изискванията на клиентите, а също така и на изискванията на нормативните актове и разпоредби в Р. България.
 2. Политиката по качеството е подходяща за целите на организацията.
 3. Политиката по качеството съдържа ангажимента за удовлетворяване на изискванията и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.
 4. Политиката по качеството предлага рамка за създаване и преглеждане на целите по качеството.
 5. Политиката по качеството е разгласена и разбрана от служителите във фирмата.
 6. Политиката по качеството ще бъде ежегодно преглеждана за нейната адекватност и ефикасност.
 7. Лоялност към всички конкуренти, клиенти и доставчици.
 8. Постоянен контакт с клиента.
 9. Качеството не е резултат от санкции, а съвкупност от отговорности.

Ние съзнаваме, че бъдещето на Фирмата, нейната стабилност и дори съществуването й зависи от нейните клиенти. Ето защо:

 • За нас удовлетвореността на изискванията на клиента е особено важно и затова той се поставя в центъра на вниманието на всички служители.
 • Гарантиране на качество при извършване на СМР и всички други условия на договорите и поръчките на клиентите е това, което за нас има особено значение и гради с тях добрите ни взаимоотношения.

Ние се стараем “ВИГ 66” ЕООД, да бъде възприемана като строителна фирма, която ефикастно управлява своите основни процеси, доставящи стойност и удоволетворяваща изискванията на клиентите си по-добре от своите конкуренти.

 • Нашият път към усъвършенствуване и непрекъснато подобряване на работата ни е един постоянен принцип, който допринася за ефикастността на организацията.
 • Качеството означава за нас да се връщат клиентите ни, а не продуктите ни.

Ръководството съзнава, че качествените СМР и строителни продукти могат да удовлетворят изискванията на клиентите само когато служителите във Фирмата са високо квалифицирани, за чиято квалификация Фирмата е осигурила необходимия ресурс.
Ние гарантираме интересите на своите служители, като осигуряваме: 

 1. Адекватно заплащане за постигнати резултати.
 2. Възможност за повишаване на квалификацията.
 3. Здравно и пенсионно осигуряване.
 4. Коледни и Великденски премии.

Същевременно служителите се задължават да влагат максимум усилие, старание и отговорност при изпълнение на възложените задачи, за да гарантират качеството на предлаганите продукти.

Обществото очаква от нас отговорно поведение което означава: 

 • Да осигурим подходяща работна среда за нашите служители.
 • Да гарантираме спазването на всички изисквания от трудовото и нормативно законодателство.
 • Коректно отношение към финансовите, местни и държавни институции.

Ръководството на “ВИГ 66” ЕООД, осъзнава, че желаният резултат може да бъде постигнат по ефикасен начин, ако всички взаимосвързани дейности и ресурси се управляват като логически управленски , производствени и контролни процеси, които доставят принадена стойност за постигане на целите.
Непрекъснатото подобряване на тези процеси е и една постоянна цел на ръководството.
Ръководството гарантира, че изложените цели и принципи за политиката по качеството са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези разбирания.


Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех! 

Последвайте ни

© Copyright 2006 Viig66.com - All Rights Reserved